Untuk mengeluarkan user dari company, maka anda harus mempunyai akses sebagai admin/moderator, login ke track2ticket melalui website, masuk ke menu user, cari user yang akan anda keluarkan, lalu pilih remove